• Hamısı
  • Yaşıl Ada (25.76 ha)
  • Fəvvarələr Meydanı (16.12 ha)
  • Park Kvartalı (23.93 ha)
  • Mərkəzi Park Kvartalı (50.38 ha)
  • Babək Kvartalı (30.82 ha)
  • Sahilyanı Kvartal (40.83 ha)
  • Port Kvartalı (74.00 ha)
  • Olimpiya Kvartalı (326.00 ha)
  • 28 Ha Kvartalı (28.00 ha)
  • Nobel Prospekti Kvartalı (923.00 ha)